نازل تی جت - Teejet Nozzle
نازل مشعل کلساینر کارخانجات سیمان
نازل پاشش فشار قوی جنس کاربید تنگستن