گالری عکس و فیلم اسپاد فلو


در این صفحه (گالری اسپاد فلو) برخی از نمونه کارها و فعالیت های گروه صنعتی اسپاد فلو (شرکت فنی مهندسی تکان صنعت سپاهان) در زمینه اسپری نازل های صنعتی را مشاهده می‌کنید.حضور گروه صنعتی اسپاد فلو در بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران متافوحضور گروه صنعتی اسپاد فلو در نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران متافوبرخی از نمونه نازل های تولیدی گروه صنعتی اسپاد فلوحضور گروه صنعتی اسپاد فلو در هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران متافو