نازل های مخروطی کامل 3L 490 – 3L 491

*در لیست زیر فشار بر حسب Bar و دبی بر حسب Lit/Min است.*

کد نازل

دبی (lpm) در فشار 2 بار

محدوده فشار کاری (bar)

3L 490 40 . 045

1.00

0.5 – 10

3L 490 52 . 045

2.00

0.5 – 10

3L 490 60 . 045

3.15

0.5 – 10

3L 490 64 . 045

4.00

0.5 – 10

3L 490 68 . 045

5.00

0.5 – 10

3L 490 70 . 045

5.60

0.5 – 10

3L 490 72 . 045

6.30

0.5 – 10

3L 490 78 . 045

9.00

0.5 – 10

3L 490 84 . 045

12.50

0.5 – 10

کد نازل

دبی (lpm) در فشار 2 بار

محدوده فشار کاری (bar)

3L 490 40 . 060

1.00

0.5 – 10

3L 490 44 . 060

1.25

0.5 – 10

3L 490 48 . 060

1.60

0.5 – 10

3L 490 52 . 060

2.00

0.5 – 10

3L 490 56 . 060

2.50

0.5 – 10

3L 490 60 . 060

3.15

0.5 – 10

3L 490 64 . 060

4.00

0.5 – 10

3L 490 68 . 060

5.00

0.5 – 10

3L 490 72 . 060

6.30

0.5 – 10

3L 490 76 . 060

8.00

0.5 – 10

3L 490 80 . 060

10.00

0.5 – 10

3L 490 84 . 060

12.50

0.5 – 10

3L 490 88 . 060

16.00

0.5 – 10

3L 490 92 . 060

20.00

0.5 – 10

3L 490 96 . 060

25.00

0.5 – 10

3L 491 04 . 060

40.00

0.5 – 10

3L 491 08 . 060

50.00

0.5 – 10

کد نازل

دبی (lpm) در فشار 2 بار

محدوده فشار کاری (bar)

3L 490 40 . 090

1.00

0.5 – 10

3L 490 44 . 090

1.25

0.5 – 10

3L 490 48 . 090

1.60

0.5 – 10

3L 490 52 . 090

2.00

0.5 – 10

3L 490 56 . 090

2.50

0.5 – 10

3L 490 60 . 090

3.15

0.5 – 10

3L 490 64 . 090

4.00

0.5 – 10

3L 490 68 . 090

5.00

0.5 – 10

3L 490 72 . 090

6.30

0.5 – 10

3L 490 74 . 090

7.10

0.5 – 10

3L 490 76 . 090

8.00

0.5 – 10

3L 490 80 . 090

10.00

0.5 – 10

3L 490 84 . 090

12.50

0.5 – 10

3L 490 88 . 090

16.00

0.5 – 10

3L 490 92 . 090

20.00

0.5 – 10

3L 490 96 . 090

25.00

0.5 – 10

3L 491 00 . 090

31.50

0.5 – 10

3L 491 04 . 090

40.00

0.5 – 10

3L 491 08 . 090

50.00

0.5 – 10

3L 491 12 . 090

63.00

0.5 – 10

3L 491 14 . 090

71.00

0.5 – 10

کد نازل

دبی (lpm) در فشار 2 بار

محدوده فشار کاری (bar)

3L 490 36 . 120

0.63

0.5 – 10

3L 490 40 . 120

1.00

0.5 – 10

3L 490 44 . 120

1.25

0.5 – 10

3L 490 48 . 120

1.60

0.5 – 10

3L 490 52 . 120

2.00

0.5 – 10

3L 490 56 . 120

2.50

0.5 – 10

3L 490 60 . 120

3.15

0.5 – 10

3L 490 64 . 120

4.00

0.5 – 10

3L 490 68 . 120

5.00

0.5 – 10

3L 490 72 . 120

6.30

0.5 – 10

3L 490 74 . 120

7.10

0.5 – 10

3L 490 76 . 120

8.00

0.5 – 10

3L 490 80 . 120

10.00

0.5 – 10

3L 490 84 . 120

12.50

0.5 – 10

3L 490 88 . 120

16.00

0.5 – 10

3L 490 92 . 120

20.00

0.5 – 10

3L 490 96 . 120

25.00

0.5 – 10

3L 491 04 . 120

40.00

0.5 – 10

3L 491 12 . 120

63.00

0.5 – 10

3L 491 14 . 120

71.00

0.5 – 10

دانلود کاتالوگ اسپاد فلو

دانلود کاتالوگ نازل های مخروطی کامل سری 3L 490 – 3L 491

*خریداران محترم لطفا با توجه به نوسان های نرخ مواد اولیه برای اطلاع از قیمت با کارشناسان ما در اسپاد فلو تماس حاصل فرمایید.

*خریداران میتوانند با توجه زاویه پاشش (بر حسب درجه)، فشار سیال بر حسب بار (bar) و دبی سیال بر حسب لیتر بر دقیقه (lpm)، کد اسپری نازل مورد نظر خود را انتخاب نمایند.

*همچنین سایز اتصال (connection) و جنس (material) مورد نظر نیز باید هنگام سفارش انتخاب گردد.

*پس از ثبت درخواست پیش فاکتور، کارشناسان فروش اسپاد فلو با شما تماس گرفته و پیش فاکتور را به ایمیل و واتساپ شما ارسال مینمایند.

این محصول دارای تاییدیه تست از آزمایشگاه اسپاد فلو می باشد.

3L 490 491 1
3L 490 491 2

*فرم خرید*

لطفا جهت درخواست اسپری نازل مورد نظر، فرم زیر را تکمیل فرمایید.