نازل های مخروطی کامل 3B TF

*در لیست زیر فشار بر حسب Bar و دبی بر حسب Lit/Min است.*

کد نازلدبی (lpm) در فشار 2 بارمحدوده فشار کاری (bar)

3B TF 06 . 060

4.5

0.5 – 20

3B TF 08 . 060

8.4

0.5 – 20

3B TF 10 . 060

12.9

0.5 – 20

3B TF 12 . 060

19.3

0.5 – 20

3B TF 14 . 060

26.1

0.5 – 20

3B TF 16 . 060

34.2

0.5 – 20

3B TF 20 . 060

53.2

0.5 – 20

3B TF 24 . 060

77.7

0.5 – 20

3B TF 28 . 060

106

0.5 – 20

3B TF 32 . 060

135

0.5 – 20

3B TF 40 . 060

216

0.5 – 20

3B TF 48 . 060

306

0.5 – 20

3B TF 56 . 060

416

0.5 – 20

3B TF 64 . 060

545

0.5 – 20

3B TF 72 . 060

619

0.5 – 20

3B TF 88 . 060

902

0.5 – 20

3B TF 96 . 060

1140

0.5 – 20

3B TF 112 . 060

1650

0.5 – 20

3B TF 128 . 060

2190

0.5 – 20

3B TF 160 . 060

3380

0.5 – 20

کد نازل

دبی (lpm) در فشار 2 بار

محدوده فشار کاری (bar)

3B TF 06 . 090

4.5

0.5 – 20

3B TF 08 . 090

8.4

0.5 – 20

3B TF 10 . 090

12.9

0.5 – 20

3B TF 12 . 090

19.3

0.5 – 20

3B TF 14 . 090

26.1

0.5 – 20

3B TF 16 . 090

34.2

0.5 – 20

3B TF 20 . 090

53.2

0.5 – 20

3B TF 24 . 090

77.7

0.5 – 20

3B TF 28 . 090

106

0.5 – 20

3B TF 32 . 090

135

0.5 – 20

3B TF 40 . 090

216

0.5 – 20

3B TF 48 . 090

306

0.5 – 20

3B TF 56 . 090

416

0.5 – 20

3B TF 64 . 090

545

0.5 – 20

3B TF 72 . 090

619

0.5 – 20

3B TF 88 . 090

902

0.5 – 20

3B TF 96 . 090

1140

0.5 – 20

3B TF 112 . 090

1650

0.5 – 20

3B TF 128 . 090

2190

0.5 – 20

3B TF 160 . 090

3380

0.5 – 20

کد نازل

دبی (lpm) در فشار 2 بار

محدوده فشار کاری (bar)

3B TF 06 . 120

4.5

0.5 – 20

3B TF 08 . 120

8.4

0.5 – 20

3B TF 10 . 120

12.9

0.5 – 20

3B TF 12 . 120

19.3

0.5 – 20

3B TF 14 . 120

26.1

0.5 – 20

3B TF 16 . 120

34.2

0.5 – 20

3B TF 20 . 120

53.2

0.5 – 20

3B TF 24 . 120

77.7

0.5 – 20

3B TF 28 . 120

106

0.5 – 20

3B TF 32 . 120

135

0.5 – 20

3B TF 40 . 120

216

0.5 – 20

3B TF 48 . 120

306

0.5 – 20

3B TF 56 . 120

416

0.5 – 20

3B TF 64 . 120

545

0.5 – 20

3B TF 72 . 120

619

0.5 – 20

3B TF 88 . 120

902

0.5 – 20

3B TF 96 . 120

1140

0.5 – 20

3B TF 112 . 120

1650

0.5 – 20

3B TF 128 . 120

2190

0.5 – 20

3B TF 160 . 120

3380

0.5 – 20

کد نازل

دبی (lpm) در فشار 2 بار

محدوده فشار کاری (bar)

3B TF 06 . 150

4.5

0.5 – 20

3B TF 08 . 150

8.4

0.5 – 20

3B TF 10 . 150

12.9

0.5 – 20

3B TF 12 . 150

19.3

0.5 – 20

3B TF 14 . 150

26.1

0.5 – 20

3B TF 16 . 150

34.2

0.5 – 20

3B TF 20 . 150

53.2

0.5 – 20

3B TF 24 . 150

77.7

0.5 – 20

3B TF 28 . 150

106

0.5 – 20

3B TF 32 . 150

135

0.5 – 20

3B TF 40 . 150

216

0.5 – 20

3B TF 48 . 150

306

0.5 – 20

3B TF 56 . 150

416

0.5 – 20

3B TF 64 . 150

545

0.5 – 20

3B TF 72 . 150

619

0.5 – 20

3B TF 88 . 150

902

0.5 – 20

3B TF 96 . 150

1140

0.5 – 20

3B TF 112 . 150

1650

0.5 – 20

3B TF 128 . 150

2190

0.5 – 20

کد نازل

دبی (lpm) در فشار 2 بار

محدوده فشار کاری (bar)

3B TF 06 . 170

4.5

0.5 – 20

3B TF 08 . 170

8.4

0.5 – 20

3B TF 10 . 170

12.9

0.5 – 20

3B TF 12 . 170

19.3

0.5 – 20

3B TF 14 . 170

26.1

0.5 – 20

3B TF 16 . 170

34.2

0.5 – 20

3B TF 20 . 170

53.2

0.5 – 20

3B TF 24 . 170

77.7

0.5 – 20

3B TF 28 . 170

106

0.5 – 20

دانلود کاتالوگ اسپاد فلو

دانلود کاتالوگ نازل های مخروطی کامل سری 3B TF

*خریداران محترم لطفا با توجه به نوسان های نرخ مواد اولیه برای اطلاع از قیمت با کارشناسان ما در اسپاد فلو تماس حاصل فرمایید.

*خریداران میتوانند با توجه زاویه پاشش (بر حسب درجه)، فشار سیال بر حسب بار (bar) و دبی سیال بر حسب لیتر بر دقیقه (lpm)، کد اسپری نازل مورد نظر خود را انتخاب نمایند.

*همچنین سایز اتصال (connection) و جنس (material) مورد نظر نیز باید هنگام سفارش انتخاب گردد.

*پس از ثبت درخواست پیش فاکتور، کارشناسان فروش اسپاد فلو با شما تماس گرفته و پیش فاکتور را به ایمیل و واتساپ شما ارسال مینمایند.

این محصول دارای تاییدیه تست از آزمایشگاه اسپاد فلو می باشد.

3B TF 1

3B TF 2

3B TF 3

*فرم خرید*

لطفا جهت درخواست اسپری نازل مورد نظر، فرم زیر را تکمیل فرمایید.