نازل های خطی سری 5L 632 – 5L 633

*در لیست زیر فشار بر حسب Bar و دبی بر حسب Lit/Min است.*

کد نازل

دبی (lpm) در فشار 5 بار

محدوده فشار کاری (bar)

5L 632  30 . 020

0.51

0.5 – 10

5L 632  36 . 020

1.00

0.5 – 10

5L 632  44 . 020

1.98

0.5 – 10

5L 632  48 . 020

2.53

0.5 – 10

کد نازل

دبی (lpm) در فشار 5 بار

محدوده فشار کاری (bar)

5L 632  30 . 030

0.51

0.5 – 10

5L 632  36 . 030

1.00

0.5 – 10

5L 632  40 . 030

1.58

0.5 – 10

5L 632  48 . 030

2.53

0.5 – 10

5L 632  56 . 030

3.95

0.5 – 10

5L 632  64 . 030

6.33

0.5 – 10

5L 632  72 . 030

9.96

0.5 – 10

5L 632  76 . 030

12.65

0.5 – 10

5L 632  80 . 030

15.81

0.5 – 10

کد نازل

دبی (lpm) در فشار 5 بار

محدوده فشار کاری (bar)

5L 632  30 . 045

0.51

0.5 – 10

5L 632  36 . 045

1.00

0.5 – 10

5L 632  40 . 045

1.58

0.5 – 10

5L 632  48 . 045

2.53

0.5 – 10

5L 632  56 . 045

3.95

0.5 – 10

5L 632  64 . 045

6.33

0.5 – 10

5L 632  67 . 045

7.51

0.5 – 10

5L 632  72 . 045

9.96

0.5 – 10

5L 632  76 . 045

12.65

0.5 – 10

5L 632  80 . 045

15.81

0.5 – 10

5L 632  84 . 045

19.76

0.5 – 10

5L 632  88 . 045

25.30

0.5 – 10

5L 632  92 . 045

31.62

0.5 – 10

5L 632  96 . 045

39.53

0.5 – 10

کد نازل

دبی (lpm) در فشار 5 بار

محدوده فشار کاری (bar)

5L 632  30 . 060

0.51

0.5 – 10

5L 632  33 . 060

0.71

0.5 – 10

5L 632  36 . 060

1.00

0.5 – 10

5L 632  40 . 060

1.58

0.5 – 10

5L 632  44 . 060

1.98

0.5 – 10

5L 632  48 . 060

2.53

0.5 – 10

5L 632  51 . 060

3.00

0.5 – 10

5L 632  56 . 060

3.95

0.5 – 10

5L 632  60 . 060

4.98

0.5 – 10

5L 632  64 . 060

6.33

0.5 – 10

5L 632  67 . 060

7.51

0.5 – 10

5L 632  72 . 060

9.96

0.5 – 10

5L 632  76 . 060

12.65

0.5 – 10

5L 632  80 . 060

15.81

0.5 – 10

5L 632  84 . 060

19.76

0.5 – 10

5L 632  88 . 060

25.30

0.5 – 10

5L 632  92 . 060

31.62

0.5 – 10

5L 632  96 . 060

39.53

0.5 – 10

5L 633  00 . 060

49.80

0.5 – 10

5L 633  04 . 060

63.25

0.5 – 10

5L 633  08 . 060

79.06

0.5 – 10

کد نازل

دبی (lpm) در فشار 5 بار

محدوده فشار کاری (bar)

5L 632  14 . 075

0.08

1 – 10

5L 632  16 . 075

0.10

1 – 10

5L 632  18 . 075

0.13

1 – 10

5L 632  21 . 075

0.18

1 – 10

5L 632  24 . 075

0.26

0.5 – 10

کد نازل

دبی (lpm) در فشار 5 بار

محدوده فشار کاری (bar)

5L 632  27 . 090

0.35

1 – 10

5L 632  21 . 090

0.18

0.5 – 10

5L 632  27 . 090

0.35

0.5 – 10

5L 632  30 . 090

0.51

0.5 – 10

5L 632  33 . 090

0.71

0.5 – 10

5L 632  36 . 090

1.00

0.5 – 10

5L 632  40 . 090

1.58

0.5 – 10

5L 632  44 . 090

1.98

0.5 – 10

5L 632  48 . 090

2.53

0.5 – 10

5L 632  51 . 090

3.00

0.5 – 10

5L 632  56 . 090

3.95

0.5 – 10

5L 632  60 . 090

4.98

0.5 – 10

5L 632  64 . 090

6.33

0.5 – 10

5L 632  67 . 090

7.51

0.5 – 10

5L 632  72 . 090

9.96

0.5 – 10

5L 632  76 . 090

12.65

0.5 – 10

5L 632  80 . 090

15.81

0.5 – 10

5L 632  84 . 090

19.76

0.5 – 10

5L 632  88 . 090

25.30

0.5 – 10

5L 632  92 . 090

31.62

0.5 – 10

5L 632  96 . 090

39.53

0.5 – 10

کد نازل

دبی (lpm) در فشار 5 بار

محدوده فشار کاری (bar)

5L 632  18 . 120

0.13

1 – 10

5L 632  21 . 120

0.18

1 – 10

5L 632  24 . 120

0.26

1 – 10

5L 632  27 . 120

0.35

1 – 10

5L 632  30 . 120

0.51

0.5 – 10

5L 632  33 . 120

0.71

0.5 – 10

5L 632  36 . 120

1.00

0.5 – 10

5L 632  40 . 120

1.58

0.5 – 10

5L 632  44 . 120

1.98

0.5 – 10

5L 632  48 . 120

2.53

0.5 – 10

5L 632  51 . 120

3.00

0.5 – 10

5L 632  56 . 120

3.95

0.5 – 10

5L 632  60 . 120

4.98

0.5 – 10

5L 632  64 . 120

6.33

0.5 – 10

5L 632  67 . 120

7.51

0.5 – 10

5L 632  72 . 120

9.96

0.5 – 10

5L 632  76 . 120

12.65

0.5 – 10

5L 632  80 . 120

15.81

0.5 – 10

5L 632  84 . 120

19.76

0.5 – 10

5L 632  88 . 120

25.30

0.5 – 10

5L 632  92 . 120

31.62

0.5 – 10

دانلود کاتالوگ اسپاد فلو

دانلود کاتالوگ نازل های خطی سری 5L 632 – 5L 633

*خریداران محترم لطفا با توجه به نوسان های نرخ مواد اولیه برای اطلاع از قیمت با کارشناسان ما در اسپاد فلو تماس حاصل فرمایید.

*خریداران میتوانند با توجه زاویه پاشش (بر حسب درجه)، فشار سیال بر حسب بار (bar) و دبی سیال بر حسب لیتر بر دقیقه (lpm)، کد اسپری نازل مورد نظر خود را انتخاب نمایند.

*همچنین سایز اتصال (connection) و جنس (material) مورد نظر نیز باید هنگام سفارش انتخاب گردد.

*پس از ثبت درخواست پیش فاکتور، کارشناسان فروش اسپاد فلو با شما تماس گرفته و پیش فاکتور را به ایمیل و واتساپ شما ارسال مینمایند.

این محصول دارای تاییدیه تست از آزمایشگاه اسپاد فلو می باشد.

5L 632 633 1 scaled

5L 632 633 2 scaled

5L 632 633 3 scaled

*فرم خرید*

لطفا جهت درخواست اسپری نازل مورد نظر، فرم زیر را تکمیل فرمایید.