نازل های مخروطی توخالی (چتری) یا هالو کن گروه صنعتی اسپادفلو

Hollow Cone Spray Nozzle

اسپری نازل های صنعتی با الگوی پاشش مخروطی چتری یا توخالی (هالو کن _ hollow cone spray nozzles) جزو یکی از دسته های اصلی افشانک ها هستند. تفاوت اصلی این گونه نازل های پاشش با نازل های خطی، اثر و ضربه کمتر، سایز قطرات کوچکتر، و سطح تحت پوشش وسیع تر است.همچنین، سایز قطرات نازل های مخروطی چتری نسبت به مخروطی کامل نیز کوچک تر و دبی آنها معمولا کمتر است. مهم ترین فاکتورهای اسپری نازلهای مخروطی چتری همانند نازلهای خطی فشار، دبی، و زاویه پاشش است. بعد از این موارد میتوان جنس نازل، خواص شیمیایی سیال، وجود ذرات جامد، خوردگی، شدت اثر مورد نیاز، سایز قطرات سیال، ضخامت رینگ را نام برد. تفاوت و تغییر این پارامترها در اسپری نازل های هالو کن میتواند نوع کاربرد و صنعت مورد استفاده را معین کند.

الگوی پاشش نازل مخروطی یا چتری (توخالی):

نازل مخروطی جریان محوری (Axial-flow hollow cone nozzles) در جاهایی استفاده میشود که به یک اسپری مخروطی یکنواخت نیاز باشد برای مثال در خنک سازی و تمیزسازی گاز ها، پروسه جذب، کنترل غبار، رطوبت دهی محصول و پاشش روغن و رطوبت سازی هوا (oil spraying and air humidifying) ، به شکلی بسیار کارآمد استفاده میشود. شیارهای مارپیچی موجود در قطعه داخلی چرخش موثر مایع را تضمین می کند. در نتیجه سطح تماس سیال پودر شده به طور مشخصی افزایش یافته که به همراه کوچکتر شدن طیف قطرات. شرایط فوق العاده مساعدی را برای انتقال حجمی(جرمی) ایجاد می کند. تامین از برند های معتبر یا بومی سازی در داخل را به مهندسان گروه صنعتی اسپاد فلو بسپارید.

عملکرد اسپری نازل مخروطی چتری یا توخالی (Hollow Cone Nozzle):

سیستم عملکرد نازل های هالو کن میتواند هم به صورت تک سیاله و هم دو سیاله باشد. در اسپری نازل های مخروطی چتری پنوماتیک یا دو سیاله (ایر اتمایزر) نسبت به هیدرولیک (تک سیاله)، سایز قطرات کمتر، دبی اغلب پایینتر، ولی ضربه یا اثر نیز کمتر است.البته باید در نظر داشت که به کار بردن اسپری نازل های دو سیاله نیازمند تهیه و نصب تجهیزات بیشتر و افزایش هزینه اولیه میگردد، هرچند این هزینه در طی زمان جبران شده و توجیح اقتصادی نیز پیدا میکند.

نازل مخروطی چتری یا هالو کن (holow cone nozzle)

کاربرد افشانک مخروطی توخالی یا چتری

اسپری نازل های هالو کن (hollow cone spray nozzles) برای مواردی مانند خنک کاری، پوشش دهی، مرطوب سازی، روانکاری، غبارنشانی، اطفا حریق، مقاومت در برابر آتش و … کاربرد دارند.در اغلب این کاربردها از جنس های برنج و استیل 304 و 316 برای ساخت افشانک استفاده میشود ولی برای مواردی که خوردگی بالایی وجود دارد میتوان از جنس هایی مانند تیتانیوم استفاده کرد.

کارفرمایان محترم در صورت تمایل به خرید نازل مخروطی توخالی (چتری) یا هالوکن گروه صنعتی اسپادفلو میتوانند از لیست محصولات ما کد مورد نظر را خود را انتخاب کرده و به کارشناس های ما اطلاع دهند