اسپری نازل های مخروطی کامل (فول کن) گروه صنعتی اسپاد فلو

Full Cone Nozzle

اسپری نازل های صنعتی با الگوی پاشش مخروطی کامل (فول کن _ full cone spray nozzle) یکی از دسته های اصلی افشانک ها هستند. این نازل ها توزیعی یکنواخت از سیال به شکل دایره ای توپر دارند و تفاوت اصلی اسپری نازل مخروطی کامل با نازل های خطی، اثر و ضربه کمتر، سایز قطرات کوچکتر، و سطح تحت پوشش وسیعتر است. مهم ترین فاکتورهای اسپری نازل های مخروطی کامل فشار، دبی، و زاویه پاشش است. بعد از این موارد میتوان جنس نازل، خواص شیمیایی سیال، وجود ذرات جامد، خوردگی و سایش احتمالی، شدت اثر مورد نیاز، و سایز قطرات سیال را نام برد. تفاوت و تغییر این پارامترها در اسپری نازل های مخروطی کامل میتواند نوع کاربرد و صنعت مورد استفاده را معین کند.

الگوی پاشش اسپری نازل مخروطی کامل یا فول کن (Full cone nozzle):

نازل های مخروطی کامل توزیعی یکنواخت از سیال به شکل دایره دارند و در دو دسته کلی جریان محوری و جریان مماسی قرار میگیرند.

در نازل های جریان محوری، دقت بالای توزیع از طریق جهت دهی ورودی مایع به مرکز محفظه چرخش نازل به دست می آید. قطعه داخلی بهینه شده این نازل ها، به دلیل سطح مقطع آزاد بزرگ ایمنی اجرایی بالایی را تضمین می کند.

در نازل‌های مخروطی کامل با جریان مماسی سیال اسپری شونده به طور مماس به یک محفظه دوار تغذیه می شود و به حالت چرخشی در می آید. این نازل ها قطعه های داخلی چرخنده ندارند. از این رو، آنها به هیچ وجه مستعد گرفتگی نیستند. از کاربردهای نازل‌های جریان مماسی، پاشش مدار بسته مایعات دارای ذرات جامد زیاد یا آتش نشانی را میتوان نام برد.

نازل های مخروطی کامل در انواع زاویه های پاشش و در دبی های مختلفی موجود است.

عملکرد اسپری نازل های مخروطی کامل (Full Cone Nozzle) :

سیستم عملکرد نازل های فول کن (full cone spray nozzles) میتواند هم به صورت تک سیاله و هم دو سیاله باشد. در اسپری نازل مخروطی کامل پنوماتیک یا دو سیاله (ایر اتمایزر) نسبت به هیدرولیک (تک سیاله)، سایز قطرات کمتر، دبی اغلب پایینتر، ولی ضربه یا اثر نیز کمتر است. البته باید در نظر داشت که به کار بردن اسپری نازل های دو سیاله نیازمند تهیه و نصب تجهیزات بیشتر و افزایش هزینه اولیه میگردد، هرچند این هزینه در طی زمان جبران شده و توجیح اقتصادی نیز پیدا میکند.

نازل پاشش مخروطی کامل

اسپری نازل مخروطی کامل یا فول کن برای مواردی مانند برج های خنک کاری یا کولینگ تاور، خنک کاری ثانویه در ریخته گری مداوم (CCM) پوشش دهی، مرطوب سازی، روانکاری، غبارنشانی، کف زدایی و … کاربرد دارند. در اغلب این کاربردها از جنس های برنج و استیل 304 و 316 برای ساخت افشانک استفاده میشود ولی برای مواردی که خوردگی بالایی وجود دارد میتوان از نازل هایی مانند نازل تیتانیوم و نازل تنگستن کارباید استفاده کرد.

کارفرمایان محترم در صورت تمایل به خرید اسپری نازل مخروطی کامل (flat fan nozzles) گروه صنعتی اسپادفلو میتوانند از لیست محصولات ما کد مورد نظر را خود را انتخاب کرده و به کارشناس های ما اطلاع دهند تا با ایشان تماس حاصل شود.